provozní řád

adventure golfu

 1. Každý návštěvník golfového hřiště je povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly.

 2. Na hrací ploše se nachází 18 jamek. Každá dráha má své pořadové číslo (1-18), které je umístěno na začátku každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 18. Jednotlivé dráhy jsou propojeny přechodovou zónou, kterou tvoří kamenné cesty, které Vás přivedou k další dráze v pořadí.

 3. Vstup do prostoru hřiště je povolen pouze osobám s platnou Score kartou.

 4. ráhy jsou pokryty umělou trávou, po které je dovoleno chodit. Pohyb po drahách a přilehlých zónách je dovolen pouze v čisté obuvi.

 5. Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti, při hře v blízkosti potoka.

 6. Přístup na hrací plochu mají hráči ve věku od 3 let. Dětem do 6 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti.

 7. Je přísně zakázáno pohybovat se mimo vyznačené dráhy (umělá tráva) a přechodové cesty mezi jamkami.

 8. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních hráčů.

 9. Osobám v podnapilém stavu nebude umožněn vstup na hrací plochu.

 10. Při porušení provozního řádu má provozovatel právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu, bez nároku hráče na vrácení vstupného.

 11. Respektujte, prosím, že hřiště je nekuřácké.

 12. Na hřišti je zakázáno konzumovat jídlo, poveleno je konzumovat nápoje (plas) a to pouze ty, které byly zakoupeny v areálu. Dále pak přinášet sklo a jiné ostré a nebezpečné předměty.

 13. Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí.

 14. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu dětí v okolí potoka.

 15. Za poškození hole je účtován poplatek 200 Kč. Za zničení hole je účtováno u dětské hole 500 Kč / dospělé 600 Kč.